0

Mes ir mūsų produktai
kuriantys vertę žmonėms

Sklandus e-prekybos įrankių diegimas

UAB Natura Medica įgyvendina  projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-860, pagal priemonę E. KOMERCIJOS MODELIS COVID-19
Projekto tikslas: e-prekybos sprendimų diegimas Lietuvos verslui
Siekiami rezultatai: įmonės augimas, ekonomikos skatinimas
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.
Projekto biudžetas: 54 240,00 Eur
Europos regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas: 40 680,00 Eur

Projekto trukmė: 2021-09-14 –  2023-03-21
Partneriai: Electronic Lab

UAB, Natura Medica vykdoma veikla –  elektroninė prekybą,  sveikų produktų gamyba ir pardavimas. Sveikatos tyrimai ir sveikatinimo planų sudarymas.

 

PROJEKTAS „DIZAINO SPARNAI“

Tai nefinansinės paramos projektas, jungiantis talentus, žinias ir patirtį kurti pasaulyje konkurencingus skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus ateities dizaino produktus ir paslaugas.
Projekto veiklose dalyvauja mentoriai – patyrę dizaino profesionalai, pradedantieji dizaineriai ir labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
Pagrindinis siekis – pasitelkiant pandeminiu laikotarpiu nukentėjusį kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių, per skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus dizaino sprendimus didinti Lietuvos verslo kuriamą pridėtinę vertę, konkurencinį pranašumą ir socialinę atsakomybę.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Įmonei skirtos nefinansinės paramos dydis – 26 285 Eur.
Projektas įgyvendinamas iki 2023 m. liepos 31 dienos.